Poleg smeti, ki smo jih pred tedni odnesli v dolino, smo krčili ruševje, ki živahno raste ob poti na Snežnik in  po celem botaničnem rezervatu. Človek ne more vplivati na zaraščanje, lahko pa očisti poti po katerih hodi in naredi prostor rožicam, ki so na tem področju doma.

Avtor : Darinka Dekleva

Vodja delovnih akcij: Marko Lučič

Slike : Damjan Pipan