Tudi v šolskem letu 2013/2014 bomo v PD Snežnik Ilirska Bistrica nadaljevali z akcijo Mlad Bistr’ški planinc, s katero želimo motivirati mlade planince za prijetno druženje v naravi na naših planinskih izletih. Namen akcije Mlad Bistr’ški planinc je poudariti pomen planinstva, ga približati mladim in jih spodbuditi k aktivnemu preživljanju prostega časa.

 

V letošnjem šolskem letu načrtujemo šest izletov, zadnji izlet pa bo nagradni izlet za vse tiste, ki se bodo udeležili vseh predhodnih izletov. Na prvem izletu bodo udeleženci prejeli kartonček, na katerem bodo prostori za žige, ki jih bodo udeleženci pridobivali na izletih. Vsi, ki se bodo udeležili vsaj treh izletov, bodo dobili spominsko majico. Na zadnjem izletu bomo izmed udeležencev izleta izžrebali srečneža, ki se bo brezplačno udeležil poletnega mladinskega gorniškega tabora, ki ga vsako leto, v poletnih mesecih, organizira naše društvo. V primeru odpovedi enega ali več izletov, nagradni izlet ne odpade.

 

Vsi otroci, starši in spremljevalci, ki se želite udeležiti planinskih izletov, morate imeti poravnano članarino za tekoče koledarsko leto! Članarino lahko poravnate v prostorih planinskega društva na Jurčičevi 1, Ilirska Bistrica, ob torkih, od 17.00 do 19.00 ure. Za vse otroke, ki nimajo poravnane članarine P+O za leto 2013, bomo v okviru društva omogočili plačilo v znižanem znesku 2 €.

 

Akcija je bila v prejšnjem šolskem letu zelo uspešna, kar priča tudi število staršev in otrok, saj nas je bilo na vsakem izletu več kot sto.

 

Mentorice in vodniki PD Snežnik Ilirska Bistrica