Srebrni jubilej te zanimive likovne prireditve za osnovnošolce je bil priložnost za obuditev spomina na začetek Ex tempore Snežnik, ki je nastal na pobudo Vojka Čeligoja, tedanjega predsednika bistriškega društva, in Dimitrija Bonana, tajnika Zveze kulturnih društev bistriške občine. Bonano se je spomnil, da so se srečanj prva leta udeleževali tudi osnovnošolci iz sosednje Hrvaške, z Reke in Opatije.

 

V četrt stoletja se je na likovni akciji dogajalo marsikaj. V pravilniku Ex tempore Snežnik je zapisano, da srečanja likovnikov zajemajo širše območje Snežnika. Organizatorji so določili nekaj stalnih prizorišč srečanja, na katerih se izmenoma zbirajo mladi likovniki. Poleg Sviščakov so v tem krogu še Mašun na drugem koncu snežniških gozdov, pa slikoviti Prem v Brkinih in stari del Ilirske Bistrice. V zadnjem desetletju se je izoblikoval krog stalnih šol udeležencev. Vsem sedmim devetletkam ilirskobistriške občine so se namreč pridružili likovniki iz treh OŠ postojnske in dveh iz pivške občine.

 

Namesto ukinjene Zveze kulturnih društev se je kot soorganizator ex tempore planincem pridružila bistriška območna izpostava JSKD, ki nosi finančno breme prireditve.

 

Kot je povedala Darinka Dekleva, predsednica PD Snežnik, so vsi udeleženci prejeli priznanja za udeležbo, njihova dela, ki so nastajala tako na sviščaški jasi kot tudi na razglednih točkah, od koder je videti Snežnik, so najprej razstavili pred planinskim domom, nato pa bodo romala v vse šole udeležencev.

 

Tomo Šajn

Povezava do izvirnega članka.