PD Snežnik iz Ilirske Bistrice je bilo med prvimi v Sloveniji, ki se je sistematično ukvarjalo s planinskim naraščajem na vseh osnovnih šolah bistriške občine. Bili so sploh prvi, ki so začeli delati s predšolskimi otroki, cicibani planinci. Letos pa so uspešno zaključili akcijo Mladi bistriški planinec.

 

Delo z mladimi planinci je v mnogo čem odvisno od zagnanih in usposobljenih planinskih vodnikov, na šolah pa od učiteljev mentorjev, ki vodijo šolske planinske skupine. V okviru akcije Mladi bistriški planinec so v prvi polovici leta organizirali pet planinskih izletov, ki se jih je udeležilo po sto mladih članov, učencev vseh bistriških devetletk. Zaključni izlet pa je bil kar mladinski planinski tabor na Pokljuki, že štirinajsti v organizaciji bistriškega PD.

 

“Letošnji planinski tabor naših mladih članov na Rudnem polju na Pokljuki je bil najštevilčnejši doslej, saj je na njem taborilo 40 udeležencev iz vseh šol bistriške občine,” je predstavila to uspešno akcijo predsednica PD Snežnik Darinka Dekleva. Letos so bili na teden dni dolgem taborjenju zgolj mladi bistriški planinci, pred tem pa so bili nekajkrat z njimi tudi mladi člani Obalnega PD iz Kopra.

Skupaj s štirimi PD poskrbijo za taborno opremo, vsako društvo pa organizira svoj tečaj. Predsednica je z zadovoljstvom poudarila, da je uspeh letošnje akcije in oživljeno delo planinskih skupin na osnovnih šolah velika spodbuda za razvoj društva, saj je nekaj let delo z mladimi nazadovalo. Tabor je gotovo spodbuda za mlade planince in zagotovilo, da bo bistriško PD (ustanovljeno davnega leta 1907) uspešno nadaljevalo svoje poslanstvo.

 

Predsednica je poudarila, da sta za uspehu tabora, tako glede števila udeležencev kot tudi vsebine dela, zaslužna celoletno delo z mladimi in usposobljenost planinskih vodnikov. Vse to pa je pomembno tudi za starše, ki vedo, komu lahko zaupajo svoje otroke.

Ob tem velja zapisati, da so planinci, poleg tabornikov Roda snežniških ruševcev in katoliških skavtov. skoraj edino društvo, ki poskrbi za organizirano preživljanje prostega časa mladih med poletnimi počitnicami.

 

Tomo Šajn

Povezava do izvirnega članka.