Med julijem in septembrom bo na Sviščakih potekala energetska sanacija planinskega doma. Trenutna najemnika, Jadranka in Milan Čosić, sta preko razpisa za Eko sklad za sanacijo strehe in fasade pridobila nepovratna evropska sredstva. Projekt, ki bo poleg energetske sanacije obsegal še dvig objekta in obnovo bivalnih prostorov, bo deloma sofinanciralo Planinsko društvo Snežnik Ilirska Bistrica, ki ima dom v lasti.

 

Skupina članov društva in drugih prostovoljcev je v prvem tednu julija začela s praznjenjem prostorov, naslednji teden pa so stekla prva gradbena dela. Energetska sanacija naj bi bila zaključena do septembra, do takrat pa lahko pričakujemo okrnjeno delovanje Planinskega doma na Sviščakih.

 

Ker evropska sredstva krijejo le del obnove, društvo pa deluje na prostovoljni ravni, bi bili veseli vsakršne finančne pomoči. Donacije za sanacijo lahko nakažete na TRR društva: SI56 1010 0003 2354 733, s pripisom »Za obnovo koče na Sviščakih«. Za vso podporo se že vnaprej zahvaljujemo.